Hoe goed ben ik verzekerd als ik een proefrit maak met een wagen van de garage?

Januari. Dan is er naar Belgische traditie heel wat te beleven in autoland. Omwille van het autosalon kan de kandidaat-koper rekenen op interessante prijsformules, financieringen, enz. En bovendien is dit het uitgelezen moment om testritten te gaan maken. Want alleen zo weet u echt zeker of het «klikt», nietwaar? Maar hoe zit het met de verzekering? Wat als u een ongeval heeft met die fonkelnieuwe testwagen?

1) U bent niet in fout

Als een andere bestuurder aansprakelijk was voor het ongeval, dan is het zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die de stoffelijke schade aan het voertuig van de garage alsook uw lichamelijke schade ten laste zal nemen.

2) U bent wel in fout

Burgerlijke aansprakelijkheid

Alle auto’s die zich op de openbare weg begeven, moeten bij wet verzekerd zijn voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Indien u dus schade veroorzaakt aan derden, komt deze verzekering tussen voor die schade.

Stoffelijke schade aan de auto, diefstal, bestuurdersverzekering,…

Hoewel de garagehouder niet verplicht is te voorzien in bijkomende dekkingen (zoals eigen schade, diefstal, natuurkrachten, aanraking met dieren, glasbreuk, enz.) voor de testwagens, zal hij dit doorgaans wel doen gezien het hier gaat over nieuwe, vaak waardevolle, wagens. Informeer u in ieder geval bij de garagehouder over de al dan niet verzekerde dekkingen.

Opgelet: zelfs indien de wagen omnium verzekerd is, kan het zijn dat er geen bestuurdersverzekering is afgesloten. Dat is de verzekering die uw lichamelijke schade vergoedt bij een ongeval in fout. Een eventuele eigen bestuurdersverzekering kan daarin een oplossing bieden.

De verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en garagehouder kan voorzien in een franchise voor bijvoorbeeld diefstal of eigen schade. Voor u de weg opgaat, zal de garagehouder u in het overgrote deel van de gevallen een overeenkomst laten ondertekenen. Naargelang wat die overeenkomst daarover zegt, kan die franchise ten uwen laste worden gelegd. Zorg ervoor dat u weet hoeveel deze franchise – ook vrijstelling genoemd – bedraagt, alvorens u de weg op gaat.

bron www.assuralia.be